Politică de confidențialitate pentru BNQAgency.com

BNQTMA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor, asigurând respectarea legislației în vigoare și garantând confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată.

Acord GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop încheierea și executarea contractului. Datele personale furnizate de utilizatori vor fi prelucrate pentru prestarea serviciilor, facturare, încasarea valorii serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, și alte prelucrări necesare pentru desfășurarea optimă a relației contractuale.

Acord GDPR – Date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatori pot fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea lor, conform legii.

Acord GDPR – Prelucrarea datelor în scop promoțional (marketing):

Datele personale furnizate, alături de alte informații din contract (de exemplu: adresa de email, număr de telefon mobil sau fix) pot fi prelucrate de BNQTMA S.R.L., respectând drepturile utilizatorilor, în special dreptul la informare și opoziție, pentru:

  • remarketing și urmărirea utilizatorilor;
  • comunicări comerciale;
  • informări privind starea serviciilor solicitate de client sau când este necesar (de exemplu, în caz de probleme tehnice) pentru produsele și serviciile BNQTMA S.R.L.

Acord GDPR – Prelucrarea datelor cu funcție de identificare generală:

Datele personale sunt necesare pentru identificarea corectă a clientului/imputernicitului în sistemele noastre, pentru facturare și operațiuni legate de contract.

Drepturile utilizatorului privind datele personale furnizate:

Utilizatorii au dreptul la informare, acces, intervenție asupra datelor, rectificare, ștergerea datelor, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție, și a depune o plângere la ANSPDCP.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot trimite o cerere scrisă, datată și semnată, la BNQTMA S.R.L., prin email la bnqtma@gmail.com sau la numărul de telefon 0764994256.

Resurse suplimentare: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro

Scroll to Top