Politică cookies pentru BNQAgency.com

Societatea BNQTMA S.R.L., în calitate de autor, proprietar și administrator al www.bnqagency.com, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea informării sau efectuării de alte operațiuni.

Politica Cookies constă în: În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, BNQTMA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

BNQTMA S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.bnqagency.com.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziție (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de BNQTMA S.R.L. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

Politica Cookies și scopul colectării datelor Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, BNQTMA S.R.L. le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați achiziționat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc.);
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;
 • informații despre promoții prin poștă și telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele BNQTMA S.R.L. sau ale firmelor partenere.

BNQTMA S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale BNQTMA S.R.L. și ale site-ului www.bnqagency.com; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.

Politica Cookies și utilizarea datelor statistice și anonime BNQTMA S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de BNQTMA S.R.L.

Utilizarea cookie-urilor Cookie-urile (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) sunt fișiere sau informații care pot fi

Scroll to Top